Asbestin lakimuutos 2016

Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016. Tällä sivulla on koontia kyseiseen lakimuutokseen liittyen erinäisistä lähteistä

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka, jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

 

(http://www.ositum.fi/index.php?p=Asbesti)

 

Vuoden alussa voimaan astunut asbestia koskeva lainsäädäntö tiukentaa asbestin kartoitukseen ja purkutyöhön liittyviä vaatimuksia.

Käytännössä asbestikartoitus on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin remonttikohteisiin.

Asbestityön turvallisuutta koskeva asetus edellyttää myös kirjallisen turvallisuussuunnitelman laatimista sekä ilmanpuhtauden varmistamista purkutyön päätyttyä.

Asbestipurkutyötä koskeva laki puolestaan antaa luvan purkutöihin ja niiden johtamiseen vain henkilöille, jotka ovat suorittaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen.

(http://www.lansi-savo.fi/uutiset/lahella/tiukentunut-lainsaadanto-pistaa-kartoittamaan-asbestin-tarkkaan-330333)

 

UUSI laki määrää, että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen purkutöitä. Asbestia on käytetty yleisesti varsinkin kosteiden tilojen eristyksissä vuoteen 1994 asti.

Asbestitilojen purkutöitä saavat jatkossakin tehdä vain siihen rekisteröidyt ammattilaiset. Jatkossa asbestia sisältävät tilat on eristettävä ja alipaineistettava purkutöiden aikana aiempaa tarkemmin.

Töiden jälkeen kaikista tiloista on tehtävä ilmanlaadun mittaukset, jotka lähetetään laboratorioon tutkittaviksi.

(http://www.hs.fi/talous/a1452144607534)

 

Vuodenvaihteessa voimaan tullut uusi asbestilaki ja -asetus määräävät, että ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa ei saa enää purkaa mitään ilman asbestikartoitusta. Materiaaleja saatetaan joutua tutkituttamaan laboratoriossa ennen purkulupaa.

Jos asbestia löytyy, sen laatu, määrä ja paikka pitää kirjata tarkasti turvallisuussuunnitelmaan, ja purkutyöt tehdään eristetyssä, alipaineistetussa tilassa. Purkutyö tarkoittaa myös esimerkiksi hiontaa.

Lopuksi on vielä mitattava, että vaarallista asbestipölyä ei jää huoneilmaan. Tämäkin näyte lähetetään laboratorioon. Aikaisemmin luotettiin siihen, että huonetila on puhdas tuuletuksen ja siivouksen jälkeen.

Tiukalla lailla turvataan remonttipurkajien lisäksi asukkaita vaaralliselta asbestipölyltä. Esimerkiksi vanhan keittiön rakenteissa asbesti ei aiheuta vaaraa, mutta purkutöissä syntyvä asbestipöly on erittäin haitallista. Ilmassa leijuvaa hienojakoista asbestipölyä on mahdotonta havaita paljain silmin eikä pöly ärsytä. Pölyn aiheuttamat haitat näkyvät keuhkoissa vasta vuosikymmenten päästä, pahimmillaan keuhkosyöpänä.

(http://yle.fi/uutiset/yllatys_vanhan_asunnon_remontoijille_remontit_kallistuvat_ja_pitkittyvat_uuden_lain_takia/8753472)