Mikä on asbestikartoitus?

Asbestikartoitus tarkoittaa ammattilaisen tekemää toimenpidettä, jossa selvitetään kiinteistön altistumista asbestille. Toimenpiteen tekee aina siihen luvan saanut ammattilainen, sillä asbesti on erittäin vaarallista ainetta. Pahimmillaan asbestin kanssa tekemisissä oleminen voi johtaa jopa syöpään tai kuolemaan, joten tämän asian kanssa ei voi leikkiä! Tämän takia kiinteistön omistajan on aina selvitettävä, onko kiinteistössä asbestia ennen mahdollisia purku- tai korjaustöitä. Kun asbestin poistotyö aloitetaan, on kaikkien työntekijöiden oltava suojautunut asianmukaisilla varusteilla ja korjattava paikka oltava eristettynä riittävän hyvin, etteivät muut ihmiset altistu vaaralliselle asbestipölylle.

Vuoden 2016 alussa voimaan astunut asbestia koskeva lainsäädäntö tiukentaa asbestin kartoitukseen ja purkutyöhön liittyviä vaatimuksia.

  • Käytännössä asbestikartoitus on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin remonttikohteisiin
  • Asbestityön turvallisuutta koskeva asetus edellyttää myös kirjallisen turvallisuussuunnitelman laatimista sekä ilmanpuhtauden varmistamista purkutyön päätyttyä.
  • Asbestipurkutyötä koskeva laki puolestaan antaa luvan purkutöihin ja niiden johtamiseen vain henkilöille, jotka ovat suorittaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen.

Uusi asbestilaki

UUSI laki määrää, että kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen purkutöitä. Asbestia on käytetty yleisesti varsinkin kosteiden tilojen eristyksissä vuoteen 1994 asti.

Asbestitilojen purkutöitä saavat jatkossakin tehdä vain siihen rekisteröidyt ammattilaiset. Jatkossa asbestia sisältävät tilat on eristettävä ja alipaineistettava purkutöiden aikana aiempaa tarkemmin.

Töiden jälkeen kaikista tiloista on tehtävä ilmanlaadun mittaukset, jotka lähetetään laboratorioon tutkittaviksi. Lue lisää lakimuutoksesta täältä.

Asbestitutkimusten ja -kartoitusten tekeminen eri paikkakunnilla

Löydä parhaat tekijät omalta paikkakunnaltasi ja pyydä heiltä tarjous. Klikkaa alla olevista paikkakunnista sinulle lähin ja katso tarkemmat tiedot.

Asbestikartoitus

Asbestikartoitus tarkoittaa ammattilaisen tekemää toimenpidettä, jossa selvitetään kiinteistön altistumista asbestille...Lue lisää!

Facebook

Asbestin terveyshaitat

Asbesti on vaarallista terveydelle. Pitkäaikainen altistuminen asbestille saattaa aiheuttaa erittäin vakavia ongelmia terveydelle. Asbesti kulkeutuu pölyhiukkasina syvälle keuhkojen kudoksiin, jos sitä pääsee vahingossa hengittämään. Tutkimukset paljastavat, että asbestille altistuneet henkilöt sairastuvat usein erilaisiin vakaviin keuhkosairauksiin, kuten asbestiplakkitautiin ja keuhkosyöpään. Sairauksiin ei sairastuta ihan heti, vaan oireet kehittyvät vähitellen vuosien kuluessa. Siksi on tärkeää seurata omaa terveydentilaa, jos on jossain vaiheessa elämäänsä altistunut tälle keuhkojen pahimmalle viholliselle.

Mitä on asbesti?

Asbesti on hyvin ohut kuitumainen materiaali, joka on laadultaan hyvin kestävää. Ilmassa leijuvaa asbestipölyä ei voi havaita, koska se on niin hienojakoista. Se on niin huomaamatonta, että sitä ei edes huomaa, jos sitä vahingossa sattuu hengittämään. Asbestille altistumisen haitat kehittyvät vuosien viiveellä, joten ne eivät ilmaannu ihan äkkiseltään. Koska asbestipöly on niin hienojakoista, niin se voi tunkeutua erittäin syvälle keuhkojen kudoksiin ja pääsee silloin tekemään tuhojaan keuhkorakkuloissa.

Asbesti oli suosituimmillaan 1960 – 1970-luvulla rakennusalalla. Asbestia löytyy valitettavasti myös jopa 1920-1994 aikavälillä rakennetuista rakennuksista. Sen käyttö nimittäin kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Rakennusalalla tehdään jonkin verran asbestinpurkutyötä ja se on tarkoin säädeltyä. Asbestia saa purkaa vain sellainen henkilö, jolla on erillinen asbestinpurkutyölupa suoritettuna. Täytyy muistaa se, että asbestille voi altistua vielä tänäkin päivänä, vaikka sen kieltämisestä on vierähtänyt tovi. Meillä kotimaassamme asbesti kiellettiin vuonna 1994, mutta EU:ssa tämän keuhkoja tuhoavan materiaalin käyttökieltä astui voimaan vasta myöhemmin, vuonna 2005. Sitä valitettavasti valmistetaan edelleen jossain päin maailmaa, vaikka haitoista ollaan tietoisia.


Rakennusalan työntekijät altistuvat edelleen asbestille korjaustöiden merkeissä, sillä vanhoissa rakennuksissa sitä on edelleen. Sille altistuminen on aina iso riski terveydelle ja siksi heidän täytyy käydä työterveydessä säännöllisesti kontrollikäynneillä. Näin saadaan paras mahdollinen hoito mahdollisiin keuhkosairauksiin, jotka asbestista aiheutuvat. Mikäli tietää itse altistuneensa jossain vaiheessa elämäänsä asbestille, niin on syytä lopettaa tupakointi. Se kannattaa, sillä asbestityötä tehneiden keuhkosyöpäriski on erittäin suuri, jos tupakoi.

Asbestisairauksiin kuolee tilaston mukaan vuosittain noin sata henkilöä. Nämä asbestisairauksiin sairastuneet henkilöt ovat työskennelleet rakennusalalla asbestin suosion kulta-aikana. Tällä hetkellä asbestisairauksia sairastavien keski-ikä on noin 70 vuotta. Saneeraus- ja korjaustöitä tekevät tämän päivän rakennustyöntekijät voivat suojautua nykyään paremmin asbestilta ja siten vähentää omaa riskiä sairastua näihin ikäviin ammattitauteihin.

Onko vanhassa talossa asuvalla henkilöllä syytä huoleen asbestialtistuksen suhteen?

Vanhoissa rakennuksissa toki voi olla asbestia rakenteissa. Se voi herättää huolta asukkaissa. Pelko on kuitenkin täysin turhaa, sillä asbesti, joka on rakennusmateriaaliin sitoutuneena ei aiheuta vaaraa terveydelle. Ehjä materiaali on siis vaaraton. Ainoastaan rikkinäinen asbesti on vaaraksi, sillä siitä pääsee hengitysilmaan haitallisia kuituja, jotka pääsevät hengitysilman kautta keuhkorakkuloihin. Vanhoissa rakennuksissa asuvilla asbestia suurempi huolenaihe on useimmiten homeitiöt, jotka viihtyvät kosteusvaurioisissa rakennuksissa. Home altistaa ikäville allergiaoireille ja infektiosairauksille.

Remontti kotona? Oletko tehnyt asbestitutkimuksen jo?

Toipuminen homesairauksista voi kestää melko pitkäänkin, jopa parikin vuotta, jos on sattunut asumaan kosteusvaurioisessa talossa. Sisäilmaongelmat ovat todellinen uhka, sillä ne voivat lisätä sairauslomia. Ne voivat aiheuttaa myös haittaa äänen tuottamiselle aiheuttaen äänen käheyttä. Puhetyötä tekevälle henkilölle tämä on todella harmillista, sillä homeet voivat viedä jopa työkyvyn.

Homeitiöt altistavat pitkäkestoisille flunssakierteille ja ne ärsyttävät limakalvoja. Homeen aiheuttavista sairauksista voi parantua, jos teettää taloon kosteusvaurioremontin tai muuttaa puhtaaseen taloon. Valitettavasti pitkään homeille altistuneille henkilöille voi jäädä jälkitaudiksi yliherkkyys. Hajuaisti on tällöin yliherkistynyt ja monet hajut tuntuvat liian voimakkailta. Myös ruoka-aineallergioita voi kehittyä.

Mikä on asbestikartoituksen hinta ja mistä se koostuu?

 

Asbestikartoitus, kuten moni muukin rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvä toimenpide, saattaa tuntua varsin arvokkaalta, kun sitä lähdetään suorittamaan omaan asuntoon. Miksi pienen tuntuisesta operaatiosta, joka yleensä johtaa uuteen, isompaan ja kalliimpaan operaatioon, tulisi maksaa satoja ja parhaissa tapauksissa jopa tuhansia euroja? Jos kuitenkin lähdetään pilkkomaan asbestikartoituksen hintaa pienempiin palasiin, muodostuu siitä varsin järkeen käypä kokonaisuus, ja parhaassa tapauksessa voit säästää mittaamattoman paljon tekemällä kartoituksen!

Asiantuntijuus ja turvallisuus maksavat

Kuka tahansa ei voi suorittaa asbestikartoitusta, se on varmasti kaikille sanomattakin selvää. Asbesti on erittäin vaarallinen aine, joka voi pahimmillaan aiheuttaa kuolemaan johtavaa syöpää. Sen kanssa tulee siis olla erittäin varovainen, varsinkin purkamisvaiheessa, missä asbestipölyä voi olla erittäin vaarallisia määriä ilmassa. Kartoitusta tekevän henkilön on siis oltava alansa huippuammattilainen ja hänen asiantuntijuutensa on yleensä useiden koulutuksien ja edeltävien työkeikkojen takia muotoutunut huippuunsa. Näihin kaikkiin on uhrautunut aikaa, vaivaa ja usein myös rahaa, joten on varsin reilua, että niistä asiakas maksaa sopivan korvauksen. Ilman tätä korvausta olisi todella vaikeaa saada palvelusta turvallinen ja laadukas.

Kun asbestikartoitusta tehdään, joutuu sen tekijä laatimaan asiasta raportin. Tämän tekeminen sekä ilmoittaminen asiaankuuluville viranomaisille on myös kartoitusta tekevälle yritykselle resursseja vievä menoerä. Jotta asbestikartoituksesta saadaan kaikki mahdollinen hyöty ja tieto irti, tulee raportin olla erittäin kattava ja huolellisesti tehty. Näin itse asbestin purku voidaan suorittaa parhaalla mahdollisella tavalla, eikä asuntoon tai kiinteistöön jää tulevaisuutta ajatellen enää riskitekijöitä asbestin saralta.

Asbestikartoituksen raportin analysointi

Kun asiakkaalle näkyvin osio, eli paikan päällä tapahtuva kartoitus ja raportin tekeminen, on tehty, alkaa kuitenkin kartoituksen viimeinen työvaihe. Paikan päällä tehty analyysi ja raportti ovat melko turhia, jos niitä ei voida hyödyntää. Tämän vuoksi asbestikartoituksen yhteydessä otetut materiaalinäytteet mahdollisesta asbestista analysoidaan tarkasti laboratoriossa. Vasta laboratoriossa tehdyllä analyysilla voidaan loppujen lopuksi varmistaa, onko kiinteistössä asbestia ja tuleeko siihen tehdä jatkotoimenpiteitä asbestipurkamisen saralla.

Asbestikartoituksen hinnan iso osa

Iso osa asbestikartoituksen hinnasta johtuu tehtävästä laboratorioanalyysistä

Jokainen osaa varmasti arvata, kuinka kalliita laitteita analysointityössä joudutaan käyttämään. Jos yritys on rakentanut itselleen laboratorion analysointia varten, on siihen jouduttu investoimaan todella suuria summia rahaa. On myös yleistä, ettei yrityksellä itsellään ole välttämättä omaa laboratoriota, juurikin näiden isojen investointien takia, joita se vaatii, voi se myös ostaa analyysipalvelun analyyseja tekevältä yritykseltä. Tästä luonnollisesti koituu kartoitusta tekevälle yritykselle lisäkuluja, jotka eivät näy asiakkaalle. Näiden syiden takia on erittäin reilua, että asbestikartoituksen hintaan sisältyy myös oma osionsa juuri tästä tehdystä laboratorioanalyysista.

Säästä asbestikartoituksen hinta moninkertaisesti

Kartoitus on työkalu, jolla selvitetään kiinteistössä mahdollisesti piileskelevät terveysvaarat. Kun alat miettimään, kuinka paljon säästöä tästä työkalusta voit saada,  saattaa mielipiteesi ”kallista hintaa” kohtaan hieman muuttua.

Terveysasioissa kun ei tule leikkiä. Voitko laittaa hintalapun perheenjäsenellesi tulevalle syövälle tai elinikäisille hengitysvaikeuksille? Tällaisia asioita kukaan ei varmasti halua miettiä jatkuvasti tai ehkä ollenkaan vapaaehtoisesti. Siksi monelta unohtuukin asbestikartoituksen kaltaiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa useiden terveysriskien minimointi. Muutama satanen tai suurimmillaan jokunen tuhat euroa on hyvin pientä jo niihin taloudellisiin kuluihin verrattuna, joita huonosta sisäilmasta ja varsinkin asbestista voi seurata. Tähän kun lisää kaikki henkiset kulut ja terveyden ongelmat, joita ei voi millään mitata rahassa, on summa mittaamattoman suuri. Kannattaakin siis miettiä kotiisi tehtävää kartoitusta ennemmin sijoituksena terveyteen, jolla saadaan suuria säästöjä aikaan kuin kalliina ”pahana”, joka remontin yhteydessä tulee tehdä.

Mikä on asbestikartoitus ja miksi se pitää tehdä?

Asbestikartoitus tarkoittaa ammattilaisen tekemää toimenpidettä, jossa selvitetään kiinteistön altistumista asbestille. Toimenpiteen tekee aina siihen luvan saanut ammattilainen, sillä asbesti on erittäin vaarallista ainetta. Pahimmillaan asbestin kanssa tekemisissä oleminen voi johtaa jopa syöpään tai kuolemaan, joten tämän asian kanssa ei voi leikkiä! Tämän takia kiinteistön omistajan on aina selvitettävä, onko kiinteistössä asbestia ennen mahdollisia purku- tai korjaustöitä. Kun asbestin poistotyö aloitetaan, on kaikkien työntekijöiden oltava suojautunut asianmukaisilla varusteilla ja korjattava paikka oltava eristettynä riittävän hyvin, etteivät muut ihmiset altistu vaaralliselle asbestipölylle.

Asbestikartoitukseen liittyvä lakimuutos vuonna 2016

1.1.2016 voimaan astui uusi asbestitöihin liittyvä laki (684/2015), jolla parannettiin turvamääräyksiä entiseen lakiversioon verrattuna. Samalla valtioneuvosto asetti uuden asetuksen (798/2015) asbestityöhön, johon myös asbestikartoitus kuuluu, liittyen edelleen turvallisuuden kehittämiseen. Tulevaisuudessa asbestipurkutyövaltuutukset ovat määräaikaisia, ja niitä on haettava uudestaan määräajan päätyttyä. Entiset valtuutukset jatkuvat maksimissaan kahden vuoden ajan lain voimassaoloon astumisesta. Kartoitus on taas jatkossa tehtävä laajemmin ja tarkemmin, jotta purkutyötä edeltävät tiedot ovat mahdollisimman kattavat, ja työ voidaan suorittaa turvallisesti.

Asbestikartoituksen tulos

Asbestikartoituksessa kartoitetaan tämänkaltaisen asbestikuidun mahdollinen määrä kiinteistössä

Sijoittajien ja osakkeenomistajien osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin taloihin tulee suorittaa tutkimus asbestin varalta ennen mahdollisia remontti- ja purkutöitä. Jos olet siis esimerkiksi hankkimassa sijoitusasuntoa ja mielit remontoida sitä, muista ottaa tämä kustannus huomioon tulevaisuudessa! Tämä myös lisää luultavasti asbestikartoitusta tekevien yritysten kysyntää, mikä lisää varmasti tarjontaa markkinoilla. Rakennusalan toimijoissa löytyy aina eroja, joten kannattaa ottaa selvää mahdollisimman tarkasti toimijasta, ennen kuin tilaat kartoituksen!

Kyseinen tutkimus tulee dokumentoida asianmukaisesti, ja dokumentit on säilytettävä tulevaisuuden varalle. Itse purkutyötä varten tulee tehdä suunnitelma turvallisuuteen liittyen, joka kattaa koko operaation alusta loppuun. Kun antaa oikean ja asianmukaisen ammattilaisen hoitaa asbestista eroon hankkiutumisen alusta loppuun, voi remontin aloittaa turvallisin mielin ja luottaa siihen, että samanlaisia ongelmia ei ole tulossa ilmi enää jatkossa.

Asbestikartoituksessa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

1. Asbestin sijainti remontoitavassa kohteessa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta oikeat henkilöt ovat tekemässä oikeita toimenpiteitä, eivätkä muut altistu vaaralliselle asbestipölylle.

2. Otettava selvää, minkälaista asbestia on kyseessä ja kuinka paljon sitä on. Näin urakoitsija osaa varautua oikein poistotyötä varten.

3. Selvitettävä, kuinka paljon asbesti tulee mahdollisesti pölyämään sitä poistettaessa. Tämä liittyy edelleen turvamääräyksiin siitä, kuinka asbestityön tekijöiden tulee varautua urakkaan.

 

Lähteet:

Asumisterveysliitto

Elinkeinoelämän keskusliitto

Isännöintiliitto

Finlex