Asbesti, Asbestikartoituksen hinta, Asbestikartoitus

 

Asbestikartoitus, kuten moni muukin rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvä toimenpide, saattaa tuntua varsin arvokkaalta, kun sitä lähdetään suorittamaan omaan asuntoon. Miksi pienen tuntuisesta operaatiosta, joka yleensä johtaa uuteen, isompaan ja kalliimpaan operaatioon, tulisi maksaa satoja ja parhaissa tapauksissa jopa tuhansia euroja? Jos kuitenkin lähdetään pilkkomaan asbestikartoituksen hintaa pienempiin palasiin, muodostuu siitä varsin järkeen käypä kokonaisuus, ja parhaassa tapauksessa voit säästää mittaamattoman paljon tekemällä kartoituksen!

Asiantuntijuus ja turvallisuus maksavat

Asbestinäytteiden hankkiminen
Asbestinäytteiden hankkiminen voi olla työlästä

Kuka tahansa ei voi suorittaa asbestikartoitusta, se on varmasti kaikille sanomattakin selvää. Asbesti on erittäin vaarallinen aine, joka voi pahimmillaan aiheuttaa kuolemaan johtavaa syöpää. Sen kanssa tulee siis olla erittäin varovainen, varsinkin purkamisvaiheessa, missä asbestipölyä voi olla erittäin vaarallisia määriä ilmassa. Kartoitusta tekevän henkilön on siis oltava alansa huippuammattilainen ja hänen asiantuntijuutensa on yleensä useiden koulutuksien ja edeltävien työkeikkojen takia muotoutunut huippuunsa. Näihin kaikkiin on uhrautunut aikaa, vaivaa ja usein myös rahaa, joten on varsin reilua, että niistä asiakas maksaa sopivan korvauksen. Ilman tätä korvausta olisi todella vaikeaa saada palvelusta turvallinen ja laadukas.

Kun asbestikartoitusta tehdään, joutuu sen tekijä laatimaan asiasta raportin. Tämän tekeminen sekä ilmoittaminen asiaankuuluville viranomaisille on myös kartoitusta tekevälle yritykselle resursseja vievä menoerä. Jotta asbestikartoituksesta saadaan kaikki mahdollinen hyöty ja tieto irti, tulee raportin olla erittäin kattava ja huolellisesti tehty. Näin itse asbestin purku voidaan suorittaa parhaalla mahdollisella tavalla, eikä asuntoon tai kiinteistöön jää tulevaisuutta ajatellen enää riskitekijöitä asbestin saralta.

Asbestikartoituksen raportin analysointi

Kun asiakkaalle näkyvin osio, eli paikan päällä tapahtuva kartoitus ja raportin tekeminen, on tehty, alkaa kuitenkin kartoituksen viimeinen työvaihe. Paikan päällä tehty analyysi ja raportti ovat melko turhia, jos niitä ei voida hyödyntää. Tämän vuoksi asbestikartoituksen yhteydessä otetut materiaalinäytteet mahdollisesta asbestista analysoidaan tarkasti laboratoriossa. Vasta laboratoriossa tehdyllä analyysilla voidaan loppujen lopuksi varmistaa, onko kiinteistössä asbestia ja tuleeko siihen tehdä jatkotoimenpiteitä asbestipurkamisen saralla.

Asbestikartoituksen hinnan iso osa
Iso osa asbestikartoituksen hinnasta johtuu tehtävästä laboratorioanalyysistä

Jokainen osaa varmasti arvata, kuinka kalliita laitteita analysointityössä joudutaan käyttämään. Jos yritys on rakentanut itselleen laboratorion analysointia varten, on siihen jouduttu investoimaan todella suuria summia rahaa. On myös yleistä, ettei yrityksellä itsellään ole välttämättä omaa laboratoriota, juurikin näiden isojen investointien takia, joita se vaatii, voi se myös ostaa analyysipalvelun analyyseja tekevältä yritykseltä. Tästä luonnollisesti koituu kartoitusta tekevälle yritykselle lisäkuluja, jotka eivät näy asiakkaalle. Näiden syiden takia on erittäin reilua, että asbestikartoituksen hintaan sisältyy myös oma osionsa juuri tästä tehdystä laboratorioanalyysista.

Säästä asbestikartoituksen hinta moninkertaisesti

Kartoitus on työkalu, jolla selvitetään kiinteistössä mahdollisesti piileskelevät terveysvaarat. Kun alat miettimään, kuinka paljon säästöä tästä työkalusta voit saada,  saattaa mielipiteesi ”kallista hintaa” kohtaan hieman muuttua.

Terveysasioissa kun ei tule leikkiä. Voitko laittaa hintalapun perheenjäsenellesi tulevalle syövälle tai elinikäisille hengitysvaikeuksille? Tällaisia asioita kukaan ei varmasti halua miettiä jatkuvasti tai ehkä ollenkaan vapaaehtoisesti. Siksi monelta unohtuukin asbestikartoituksen kaltaiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa useiden terveysriskien minimointi. Muutama satanen tai suurimmillaan jokunen tuhat euroa on hyvin pientä jo niihin taloudellisiin kuluihin verrattuna, joita huonosta sisäilmasta ja varsinkin asbestista voi seurata. Tähän kun lisää kaikki henkiset kulut ja terveyden ongelmat, joita ei voi millään mitata rahassa, on summa mittaamattoman suuri. Kannattaakin siis miettiä kotiisi tehtävää kartoitusta ennemmin sijoituksena terveyteen, jolla saadaan suuria säästöjä aikaan kuin kalliina ”pahana”, joka remontin yhteydessä tulee tehdä.

Asbesti, Asbestikartoitus, Lakimuutos, Vaarallinen

Asbestikartoitus tarkoittaa ammattilaisen tekemää toimenpidettä, jossa selvitetään kiinteistön altistumista asbestille. Toimenpiteen tekee aina siihen luvan saanut ammattilainen, sillä asbesti on erittäin vaarallista ainetta. Pahimmillaan asbestin kanssa tekemisissä oleminen voi johtaa jopa syöpään tai kuolemaan, joten tämän asian kanssa ei voi leikkiä! Tämän takia kiinteistön omistajan on aina selvitettävä, onko kiinteistössä asbestia ennen mahdollisia purku- tai korjaustöitä. Kun asbestin poistotyö aloitetaan, on kaikkien työntekijöiden oltava suojautunut asianmukaisilla varusteilla ja korjattava paikka oltava eristettynä riittävän hyvin, etteivät muut ihmiset altistu vaaralliselle asbestipölylle.

Asbestikartoitukseen liittyvä lakimuutos vuonna 2016

1.1.2016 voimaan astui uusi asbestitöihin liittyvä laki (684/2015), jolla parannettiin turvamääräyksiä entiseen lakiversioon verrattuna. Samalla valtioneuvosto asetti uuden asetuksen (798/2015) asbestityöhön, johon myös asbestikartoitus kuuluu, liittyen edelleen turvallisuuden kehittämiseen. Tulevaisuudessa asbestipurkutyövaltuutukset ovat määräaikaisia, ja niitä on haettava uudestaan määräajan päätyttyä. Entiset valtuutukset jatkuvat maksimissaan kahden vuoden ajan lain voimassaoloon astumisesta. Kartoitus on taas jatkossa tehtävä laajemmin ja tarkemmin, jotta purkutyötä edeltävät tiedot ovat mahdollisimman kattavat, ja työ voidaan suorittaa turvallisesti.

Asbestikartoituksen tulos
Asbestikartoituksessa kartoitetaan tämänkaltaisen asbestikuidun mahdollinen määrä kiinteistössä

Sijoittajien ja osakkeenomistajien osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin taloihin tulee suorittaa tutkimus asbestin varalta ennen mahdollisia remontti- ja purkutöitä. Jos olet siis esimerkiksi hankkimassa sijoitusasuntoa ja mielit remontoida sitä, muista ottaa tämä kustannus huomioon tulevaisuudessa! Tämä myös lisää luultavasti asbestikartoitusta tekevien yritysten kysyntää, mikä lisää varmasti tarjontaa markkinoilla. Rakennusalan toimijoissa löytyy aina eroja, joten kannattaa ottaa selvää mahdollisimman tarkasti toimijasta, ennen kuin tilaat kartoituksen!

Kyseinen tutkimus tulee dokumentoida asianmukaisesti, ja dokumentit on säilytettävä tulevaisuuden varalle. Itse purkutyötä varten tulee tehdä suunnitelma turvallisuuteen liittyen, joka kattaa koko operaation alusta loppuun. Kun antaa oikean ja asianmukaisen ammattilaisen hoitaa asbestista eroon hankkiutumisen alusta loppuun, voi remontin aloittaa turvallisin mielin ja luottaa siihen, että samanlaisia ongelmia ei ole tulossa ilmi enää jatkossa.

Asbestikartoituksessa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

1. Asbestin sijainti remontoitavassa kohteessa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta oikeat henkilöt ovat tekemässä oikeita toimenpiteitä, eivätkä muut altistu vaaralliselle asbestipölylle.

2. Otettava selvää, minkälaista asbestia on kyseessä ja kuinka paljon sitä on. Näin urakoitsija osaa varautua oikein poistotyötä varten.

3. Selvitettävä, kuinka paljon asbesti tulee mahdollisesti pölyämään sitä poistettaessa. Tämä liittyy edelleen turvamääräyksiin siitä, kuinka asbestityön tekijöiden tulee varautua urakkaan.

 

Lähteet:

Asumisterveysliitto

Elinkeinoelämän keskusliitto

Isännöintiliitto

Finlex